preskoči na sadržaj

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

Naslovnica - Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole

Obavijesti, upute i savjeti o upisu u prvi razred srednje škole

 

https://www.upisi.hr/upisi/

www.skole.hr

http://e-usmjeravanje.hzz.hr

Srednja škola Mate Blažine Labin

Popis srednjih škola u Republici Hrvatskoj (pretraživanje prema županijama)

Obrtnička zanimanja - emisija Školskog HRT-a

 

 

U prilozima u nastavku možete pronaći različite brošure i dokumente koji su vrijedili za upis u srednju školu u prošloj godini. Brošure i dokumente novijeg datuma (koji se odnose na upis u srednju školu u šk. godinu. 2021./22.) priložit ćemo kako budu objavljeni.

Kraj osnovne škole i odlazak u srednju školu važan je događaj u životu učenika i njegove obitelji. Odabir škole, a time često i izbor budućeg zanimanja, jedna je od prvih većih i važnijih odluka koju će dijete donijeti.

U odluci mogu pomoći pitanja kao:

Što mogu? (moje sposobnosti, predznanja, vještine)

Kakav sam? (stavovi, vrijednosti, karakter)

Što me zanima? (koji su me predmeti u školi zanimali, što me izvan škole zanima:hobiji, aktivnosti kojima se bavim)

Jesam li spreman uložiti napor i rad da savladam neki program srednje škole?

Želim li nastaviti obrazovanje u srednjoj školi ili početi raditi?

Koje srednje škole sve postoje? (gdje se nalaze, koji su uvjeti upisa, koji su rokovi upisa, gdje mogu pronaći smještaj, mogu li dobiti stipendiju)

Koja zanimanja sve postoje? (što znam o tim zanimanjima, o uvjetima rada u zanimanju, kakve sposobnosti, karakter i stavovi su važni u tom zanimanju)

Želim li nakon srednje škole nastaviti obrazovanje na fakultetu ili visokoj školi ili se želim uključiti u svijet rada?

Gdje se s tim zanimanjem mogu zaposliti? (Neka zanimanja su na tržištu rada više tražena od drugih, za neka zanimanja postoji manja potreba te je teže naći posao)

 

Upitnik interesa i kompetencija: Pomoću ovog upitnika ocjenjivat ćete svoje interese i kompetencije. Ispunjavanjem upitnika doći ćete do liste zanimanja koja su u skladu s vašim odgovorima. To vam može pomoći u odabiru zanimanja, školovanja i posla.

 

 

SREDNJOŠKOLSKI SUSTAV U REPUBLICI HRVATSKOJ

Srednjoškolskim se obrazovanjem nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Srednjoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj nije obavezno.

Slika u nastavku vjerno prikazuje naš srednjoškolski sustav.

GIMNAZIJE su srednje škole u trajanju od četiri godine. Ovisno o predmetima koji su u programu gimnazije zastupljeniji mogu biti opće, jezične, klasične, prirodoslovno-matematičke i umjetničke. Primjerice, jezične gimnazije imaju veću zastupljenost različitih jezika, prirodoslovno-matematičke veću zastupljenost prirodnih predmeta (biologija, kemija, fizika) i matematike. Nakon završene četiri godine, učenici su obavezni polagati državnu maturu. Gimnazije ne osposobljavaju ni za jedno konkretno zanimanje, već pripremaju za nastavak obrazovanja na fakultetu ili visokoj školi.

UMJETNIČKE ŠKOLE su škole u trajanju od četiri godine koje nude programe za učenike koji se odlikuju sposobnostima u glazbi, plesu, likovnoj umjetnosti i dizajnu. Srednje glazbene, srednje baletne i škole za ritmiku i ples upisuju se, u pravilu, nakon završene osnovne glazbene ili plesne škole. Prilikom upisa u takve škole provjeravaju se sposobnosti za traženo područje. Obrazovanje završava izradom i obranom završnoga rada. Ispite državne mature učenici polažu ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na fakultetu ili visokoj školi.

STRUKOVNE ŠKOLE U TRAJANJU OD ČETIRI ILI PET GODINA pripremaju učenika za rad u nekom području, ali i za nastavak obrazovanja na fakultetu ili visokoj školi. Uče se opći predmeti i predmeti posebno vezani uz struku te se pohađa praktična nastava. Obrazovanje u četvreogodišnjim strukovnim školama završava izradom i obranom završnog rada. Ako učenik želi nastaviti obrazovanje na fakultetu ili visokoj školi, mora polagati državnu maturu. Strukovne škole u trajanju od četiri godine su: arhitektonski tehničar, brodograđevni tehničar, dentalni tehničar, ekološki tehničar, ekonomist, elektrotehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, geodetski tehničar, građevinski tehničar, grafički urednik, hotelijersko-turistički tehničar, kemijski tehničar, komercijalist, kozmetičar, medicinska sestra/tehničar (trajanje: pet godina), medijski tehničar, odjevni tehničar, poljoprivredni tehničar, pomorski nautičar, poslovni tajnik, računalni tehničar, sanitarni tehničar, strojarski tehničar, šumarski tehničar, tehničar cestovnog prometa, tehničar nutricionist, tehničar-pregledač vagona, tehničar PT prometa, tehničar za brodostrojarstvo, tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, tehničar za elektroniku, tehničar za energetiku, tehničar za logistiku i špediciju, tehničar za mehatroniku, tehničar za računalstvo, tehničar za telekomunikacije, tehničar za željeznički promet, turističko-hotelijerski komercijalist, upravni referent, veterinarski tehničar, web-dizjaner.

STRUKOVNE ŠKOLE U TRAJANJU OD TRI GODINE pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i obrtništvu. Nastava se izvodi u školskim učionicama, školskim radionicama i industrijskim pogonima. Na kraju tri godine polaže se završni ispit. Nastavak obrazovanja moguć je u tehničkim školama ili u stjecanju majstorskih zvanja i to nakon dvije godine radnog iskustva u zanimanju. Strukovne škole u trajanju od tri godine su: administrator, alatničar, autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehaničar, bravar, brodograditelj, brodski mehaničar, cnc operater, cvjećar, elektroinstalater, elektromehaničar, elektroničar, finomehaničar, fotograf, frizer, grafičar dorade, grafičar tiska, instalater grijanja i klimatizacije,  instalater kućnih instalacija, instalater-monter, keramičar-oblagač, konobar, kozmetičar, krojač, kuhar, mesar, monter suhe gradnje, pediker, pekar, pismoslikar, plinoinstalater, podopolagač, pomoćni autolimar, pomoćni bravar, pomoćni cvjećar, pomoćni knjigoveža, pomoćni krojač, pomoćni kuhar i slstičar, pomoćni polagač keramičkih pločica, pomoćni soboslikar i ličilac, pomoćni vodoinstalater, pomoćni vrtlar, pomoćni zidar, prodavač, slastičar, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, soboslikar-ličilac, stolar, strojobravar, telekomunikacijski monter, tokar, vodoinstalater, vozač motornog vozila, vrtlar, zidar.

PROGRAMI OBRAZOVANJA U TRAJANJU OD DVIJE GODINE: monter strojeva i konstrukcija i pomoćni kuhar.

 

PROGRAMI SREDNJE ŠKOLE MATE BLAŽINE LABIN: opća gimnazija, ekonomist, elektrotehničar, instalater-monter, elektromehaničar, kuhar, konobar

web stranica škole: http://www.ssmb.hr/663/upisi-2018

 

PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA U PULI

Ekonomska škola Pula: ekonomist, poslovni tajnik
Gimnazija Pula: opća gimnazija, jezična gimnazija i prirodoslovno-matematička gimnazija
Industrijsko-obrtnička škola Pula: operater, autolimar, automehaničar, instalater monter, keramičar-oblagač, ličilac – soboslikar, elektromehaničar, elektroničar – mehaničar, elektroinstalater
Medicinska škola Pula: medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka, primalja asistentica/asistent
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula: grafički dizajner, slikarski dizajner, dizajner tekstila, kiparski dizajner
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula: hotelijersko-turistički tehničar, komercijalist, konobar, kuhar, prodavač, slastičar, turističko-hotelijerski komercijalist
Strukovna škola Pula: frizer, kozmetičar, stolar, mesar, pekar, tehničar nutricionist, fotograf, krojač, ekološki tehničar, odjevni tehničar
Škola za odgoj i obrazovanje Pula: pomoćni kuhar i slastičar, pomoćni soboslikar i ličioc, pomoćni cvjećar, pomoćni vrtlar, pomoćni vodoinstalater, pomoćni autolimar
Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula:opća gimnazija, jezična gimnazija, ekonomist, tehničar za elektroniku, prodavač, automehaničar, CNC operater
Tehnička škola Pula: arhitektonski tehničar, brodograđevni tehničar, elektrotehničar, strojarski računalni tehničar, tehničar za mehatroniku, tehničar geodezije i geoinformatike
Smještaj učenici mogu potražiti u Učeničkom domu Pula ili u podstanarskom ili vlastitom stanu. 
 
 

OSTALE SREDNJE ŠKOLE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Buje

Gospodarska škola Istituto professionale Buje

Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje

Talijanska srednja škola "Leonardo da Vinci" Buje

 

Buzet

Srednja škola Buzet

 

Labin

Srednja škola Mate Blažine Labin

 

Pazin

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

Pazinski kolegij - Klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti

 

Poreč

Srednja škola Mate Balote Poreč

Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč

 

Pula

Ekonomska škola Pula

Gimnazija Pula

Industrijsko-obrtnička škola Pula

Medicinska škola Pula

Privatna gimnazija Juraj Dobrila s pravom javnosti Pula

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

Strukovna škola Pula

Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula

Tehnička škola Pula

 

Rovinj

Srednja škola Zvane Črnje Rovinj

Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj

Talijanska srednja škola Rovinj

 

UČENIČKI DOMOVI

Učenički dom Pula

Učenički dom u sklopu Pazinskog kolegija - klasične gimnazije Pazin s pravom javnosti

 

SREDNJE ŠKOLE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI: https://e-usmjeravanje.hzz.hr/srednje-skole-pgz

 

 

KAKO IZRAČUNATI BODOVE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU?

Za sve programe srednje škole važan je prosjek svih ocjena na dvije decimale od 5. do 8. razreda. Na temelju prosjeka ocjena tako se može steći ukupno 20 bodova. U nastavku pročitajte koji su još kriteriji uz prosjek ocjena sva četiri razreda važni za upis pojedine kategorije škole. U svakoj tablici prikazan je najveći mogući broj bodova koji učenik može imati ako od 5. do 8. razreda ima prosjek svih ocjena 5,00 i ocjenu 5 iz svih traženih predmeta.

a) za gimnazije i strukovne škole u trajanju od najmanje 4 godinezbroj ocjena iz 7. i 8. razreda sljedećih predmeta: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, 2  predmeta posebno značajna za upis koji su propisani za program gimnazije ili strukovne škole, predmet posebno značajan za upis koji odredi škola (škola sama može odrediti koji predmet će još bodovati pri upisu). Predmeti posebno značajni za upis koji su propisani za određeni program obrazovanja mogu se pronaći pri kraju Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (u prilogu ove stranice). Predmeti posebno značajni za upis koje propisuje škola mogu se pronaći u natječaju za upis u tu srednju školu. 

Elementi vrednovanja

5. r

6. r

7. r 

8. r 

Ukupno

bodova

Prosjek ocjena

5,00

5,00

5,00

5,00

20

Hrvatski jezik

 

 

5

5

10

Matematika

 

 

5

5

10

1. strani jezik

 

 

5

5

10

Predmet značajan za upis (propisan)

 

 

5

5

10

Predmet značajan za upis (propisan)

 

 

5

5

10

Predmet značajan za upis (propisuje škola)

 

 

5

5

10

Ukupno

 

 

 

 

80

 
 

b) za strukovne škole i obrtničke škole u trajanju od 3 godinezbroj ocjena iz 7. I 8. razreda sljedećih predmeta: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik

Elementi vrednovanja

5. r

6. r 

7. r 

8. r 

Ukupno

bodova

Prosjek ocjena

5,00

5,00

5,00

5,00

20

Hrvatski jezik

 

 

5

5

10

Matematika

 

 

5

5

10

1. strani jezik

 

 

5

5

10

Ukupno

 

 

 

 

50

 

 

c) za strukovne škole u trajanju manjem od 3 godine: prosjek svih ocjena na dvije decimale od 5. do 8. razreda

Elementi vrednovanja

5. r

6. r 

7. r 

8. r 

Ukupno

bodova

Prosjek ocjena

5,00

5,00

5,00

5,00

20

 
 
DODATNI BODOVI ZA UPIS
Dodatne bodove učenik može steći ako je od 5. do 8. razreda na državnom natjecanju u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis te jednog predmeta koji određuje škola) postigao neki od sljedećih rezultata:
-1., 2. ili 3. mjesto kao pojedinac 
–IZRAVAN UPIS (pod uvjetom da učenik zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis) 
-1. mjesto kao član skupine 
–4 boda  
-2. mjesto kao član skupine  
–3 boda  
-3. mjesto kao član skupine 
–2 bod  
-Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine
–1 bod  
 
Dodatne bodove učenik može steći ako je bio dio ekipe koja je na sportskom natjecanju u futsalu (malom noogmetu), košarci, rukometu, odbojci, atletici, plivanju, stolnom tenisu, badmintonu, gimnastici, krosu, judu, šau, karateu, streljaštvu postigla neki od sljedećih rezultata:
–1. mjesto 3 boda
–2. mjesto 2 boda
–3. mjesto 1 bod
 
Jedno najpovoljnije (koje donosi najviše bodova) postignuće u natjecanju se vrednuje.
 
 
Također, dodatne bodove može učenik steći ako je osnovnu školu završio u sljedećim otežanim uvjetima:
-Zdravstvene teškoće
–1 bod
-1 bod za sve sljedeće:
–Dugotrajno teška bolest jednog ili oba roditelja
–Dugotrajna nezaposlenost oba roditelja
–Samohrani roditelj korisnik socijalne skrbi
–Jedan roditelj preminuo
–Učenik bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi
-Učenik romske nacionalnosti
–2 boda 
 
Detaljnije u brošuri o upisu u srednju školu (u prilogu ove stranice).
 

MINIMALNI BODOVNI PRAG

Minimalni bodovni prag škola može utvrditi za sve programe u trajanju od najmanje četiri godine (gimnazije, strukovne škole i programi koji traju pet godina). Minimalni bodovni prag je najmanji broj bodova koje učenik mora imati da bi se upisao u određeni program srednje škole. Mora se zadovoljiti isključivo bodovima na temelju ocjena iz škole (ne dodatnim bodovima s natjecanja, bodovima zbog otežanih uvjeta obrazovanja i sl.). Utvrđeni minimalni bodovni prag primijenjuje se u ljetnom, jesenskom i naknadnom upisnom roku. Minimalni bodovni prag škola objavljuje na svojim web stranicama ili oglasnoj ploči. 

 
 
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU
Neki programi srednje škole zahtjevaju određeno zdravstveno stanje pri upisu. Određeno zdravstveno stanje osigurava da će učenik moći završiti program i kasnije se uključiti u tržište rada s tim zanimanjem. Zdravstveni zahtjevi za pojedini program srednje škole kao i dokumenti potrebni za dokazivanje zdravstvenog zahtjeva mogu se pronaći na našoj web stranici u dokumentu Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva. Zdravstveni zahtjevi dokazuju se ili potvrdom školskog liječnika ili liječničkom svjedožbom medicine rada.
 
 
 
U NEKIM ZANIMANJIMA JE LAKŠE, U NEKIM TEŽE NAĆI POSAO...

Neka zanimanja su traženija na tržištu rada, a to je važno razmotriti u odabiru srednje škole/ zanimanja. Traženija zanimanja na tržištu rada su ona zanimanja za koja je najveći broj poslodavaca prijavio Zavodu za zapošljavanje potrebu za zapošljavanjem radnika te se u takvim zanimanjima lakše zaposliti. Podaci koje u nastavku navodimo neka vam posluže samo kao okvirna informacija jer se svake godine mijenjaju. Kako biste dobili točnije i potpunije informacije o najtraženijim zanimanjima i zapošljavanju, posjetite mrežne stranice www.hzz.hr i kontaktirajte najbliži područni ured Zavoda za zapošljavanje (kod nas područni ured Pula).

Na razini fakultetskog obrazovanja, veća potreba na tržištu rada je za zanimanjima: nastavnik matematike, elektrotehnika, računarstvo i strojarstvo, medicina, farmacija, rehabilitacija, logopedija, anglistika (engleski jezik) i germanistika (njemački jezik). Manja potreba na tržištu rada je za ekonomistima i pravnicima.

Na razini srednjoškolskog obrazovanja, veća potreba na tržištu rada je za medicinskim sestrama/tehničarima opće njege, slastičarima, kuharima, konobarima, mesarima, pekarima, tesarima, zidarima. Manja potreba na tržištu rada je za ekonomistima, komercijalistima, upravnim referentima i hotelijersko-turističkim tehničarima, prodavačima i frizerima.

Diljem Europe javljaju se potrebe za određenim vrstama zanimanja; takozvanim poslovima "bijelih kuta" (poslovi u zdravstvu, skrbi i drugim socijalnim uslugama) i "zelenim poslovima" (poslovi u energetici, gospodarenju vodama i otpadom, građevini, prijevozu, industriji, agrikulturi i šumarstvu) gdje će potrebe i prilike za radom biti sve veće.

 

POSTUPAK UPISA U SREDNJU ŠKOLU

Upisi se odvijaju elektronički putem web stranice www.upisi.hr. Na stranicu se potrebno prijaviti koristeći CARNET korisničku oznaku i lozinku (npr. pero.peric@skole.hr). Nakon prijave, učenik će na mobilni uređaj primiti PIN. Prijave su obično moguće od mjeseca lipnja.

Više informacija o postupku e-upisa učenici će dobiti na predavanju u sklopu SRO-a.

Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

  NA VRH  Napredno pretraživanje
Traži
 

Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

 

Sandučić Hvalibaba i Tužibaba -ubacite  pismo pohvale i pokude ili postavite nam pitanje, dajte prijedlog o školskom životu

 
NASTAVA NA DALJINU
 
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - I-nastava - Naslovna  
 
KORISNE POVEZNICE
Grad Labin
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Naslovna

 

  NA VRH  

 

 

Labin vrijeme

 

"Osmijeh je lijepa riječ bez slova."

Nepoznati autor

 
RASPORED ZVONA

 
NATJEČAJI

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 9. 2020.

Ukupno: 22741
Ovaj mjesec: 1010
Ovaj tjedan: 132
Danas: 4
 
 > Kutak psihologa i pedagoga  > Idemo u srednju!
CMS za škole logo
Osnovna škola Matije Vlačića Labin / Zelenice 4, HR-52220 Labin / os-mvlacica-labin.skole.hr / ured@os-mvlacica-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju