preskoči na sadržaj

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

 

NAPOMENA:

- UDŽBENIKE ĆE SVI UČENICI DOBITI BESPLATNO, A NARUČUJU SE RADNE BILJEŽNICE I RADNI MATERIJAL OZNAČEN CRVENOM BOJOM

- RADNI MATERIJAL OZNAČEN ZELENOM BOJOM NARUČUJE SE SAMO U DOGOVORU S PREDMETNIM UČITELJEM

 

Izbor udžbenika za 1. razred u školskoj godini 2019./2020.

 

Registracijski

broj

Naziv udžbenika

Autor

Nakladnik

Cijena

 

Hrvatski jezik

 

 

6028

 

ČITAM I PIŠEM 1, HRVATSKA POČETNICA

 

 

Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović

 

Alfa d.d.

 

74,00

 

 

6029

ČITAM I PIŠEM 1, HRVATSKA ČITANČICA

 

 

Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović

 

Alfa d.d.

 

74,00

 

 

ČITAM I PIŠEM 1, RADNA BILJEŽNICA

 

Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović

 

Alfa d.d.

 

25,00

 

Engleski jezik

 

 

5983

SMILES 1 NEW EDITION

udžbenik iz engleskog jezika za 1.razred osnovne škole, 1. godina učenja

 

 

Jenny Dooley

 

 

 

 

 

Alfa d. d.

59,00

 

 

SMILES 1 NEW EDITION

radna bilježnica iz engleskog jezika za 1.razred osnovne škole, 1. godina učenja

 

Jenny Dooley

 

 

 

 

Alfa d. d.

41,00

 

Matematika

 

6100

MATEMATIKA 1, PRVI DIO

radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

 

 

 

Josip Markovac, Ivana Lović Štenc

 

Alfa d.d.

 

59,00

 

6101

MATEMATIKA 2, DRUGI DIO

radni udžbenik iz matematike za prvi razred osnovne škole

 

 

Josip Markovac, Ivana Lović Štenc

 

Alfa d.d.

 

59,00

 

 

MATEMATIKA 1,

zbirka zadataka iz matematike za prvi razred osnovne škole

 

Josip Markovac, Ivana Lović Štenc

Alfa d.d.

 

 

 

 

45,00

 

Priroda i društvo

 

6144

PRIRODA, DRUŠTVO I JA 1, UDŽBENIK IZ PRIRODE I DRUŠTVA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

 

Mila Bulić, Gordana Kralj, Lidija Križanić, Karmen Hlad, Andreja Kovač, Andreja Kosorčić

 

Alfa d.d.

 

59,00

 

 

PRIRODA, DRUŠTVO I JA, RADNA BILJEŽNICA IZ PRIRODE I DRUŠTVA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Mila Bulić, Gordana Kralj, Lidija Križanić, Karmen Hlad, Andreja Kovač, Andreja Kosorčić

 

 

Alfa d.d.

 

41,00

 

Vjeronauk – izborni predmet

 

6079

U BOŽJOJ LJUBAVI, udžbenik za katolički vjeronauk

 

Josip Šimunović, Tihana Petković, Suzana Lipovac

 

GK

59,90

 

Likovna mapa – ALFA

 

 

 

 

Izbor udžbenika za 5. razred u školskoj godini 2019./2020.

registracijski broj

Naziv udžbenika

Autor

Nakladnik

Cijena

 

Hrvatski jezik

6046

HRVATSKA RIJEČ 5,

čitanka iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

 

Ante Bežen, Lidija Vešligaj, Anita Katić, Kristina Dilica, Ina Randić Đorđević

 

Alfa d. d.

87,00

 

6045

HRVATSKE JEZIČNE NITI 5,

udžbenik iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

 

Sanja Miloloža, Rada Cikuša, Davor Šimić, Bernardina Petrović

 

Alfa d. d.

70,00

 

 

Hrvatske jezične niti 5, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

 

Sanja Miloloža, Rada Cikuša, Davor Šimir

 

Alfa d. d.

40,00

 

Engleski jezik

5986

RIGHT ON! 1,

udžbenik iz engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Jenny Dooley

 

Alfa d. d.

94,00

 

 

Right on! 1, radna bilježnica iz engleskog jezika i zbirka zadataka iz gramatike za 5. razred osnovne škole

 

Jenny Dooley

 

Alfa d. d.

46,00

 

Talijanski jezik – izborni predmet

6157

RAGAZZI.IT 1,

udžbenik talijanskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole, 5. godina učenja

Nina Karković, Andreja Mrkonjić

 

ŠK

94,36

 

 

Ragazzi.it 1, radna bilježnica za talijanski jezik u petome razredu osnovne škole, 5. godina učenja

Nina Karković, Andreja Mrkonjić

 

ŠK

49,00

 

Matematika

6112

MATEMATIČKI IZAZOVI 5, PRVI DIO,

udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za peti razred osnovne škole

 

 

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

 

Alfa d. d.

63,00

 

6113

MATEMATIČKI IZAZOVI 5, DRUGI DIO, udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za peti razred osnovne škole

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić

 

Alfa d. d

62,00

 

Priroda

6143

PRIRODA 5, udžbenik prirode s dodatnim digitalnim sadržajima u petom razredu osnovne škole

 

Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić

 

ŠK

47,18

 

 

Priroda 5, radna bilježnica za prirodu u petom razredu osnovne škole

 

Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić

 

 

49,00

 

Geografija

6013

MOJA ZEMLJA 1 : udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole

 

Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić

 

Alfa d. d

47,00

 

 

Moja Zemlja 1, radna bilježnica iz geografije za peti razred osnovne škole

 

Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić

 

Alfa d. d

37,00

 

Povijest

6462

POVIJEST 5 : udžbenik iz povijesti za peti razred osnovne škole

 

Ante Birin, Eva Katarina Glazer, Tomislav Šarlija, Abelina Finek, Darko Fine

Alfa d. d

62,00

 

 

POVIJEST 5, radna bilježnica

Ante Birin, Eva Katarina Glazer, Tomislav Šarlija, Abelina Finek, Darko Fine

Alfa d. d

57,00

 

Glazbena kultura

6024

SVIJET GLAZBE 5 :

udžbenik iz glazbene kulture za peti razred osnovne škole

 

 

Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Ana Ostojić, Zoran Štefanac

 

Alfa d. d

31,00

 

Likovna kultura

6093

LIKOVNA AVANTURA 5

 

Natalija Stipetić Čus, Blanka Petrinec Fulir, Dražen Jerabek, Stanka Pinjuh, Dalia Finek Brezarić, Goran Jeličić

 

Alfa d. d

31,00

 

Tehnička kultura

6159

TEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole

 

Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja

Alfa d. d

31,00

 

 

TEHNIČKA KULTURA 5, radni materijal

Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja

Alfa d. d

89,00

 

Informatika

6064

INFORMATIKA +5 :

udžbenik iz informatike za 5. razred osnovne škole

 

Ines Kniewald, Vinkoslav Galešev, Gordana Sokol, Vlasta Vlahović, Dalia Kager, Hrvoje Kovač

Udžbenik.hr d.o.o.

 

62,91

 

 

INFORMATIKA +5 :

radna bilježnica iz informatike za 5. razred osnovne škole

 

Ines Kniewald, Vinkoslav Galešev, Gordana Sokol, Vlasta Vlahović, Dalia Kager, Hrvoje Kovač Udžbenik.hr d.o.o. 57,00  

Vjeronauk – izborni predmet

6163

UČITELJU, GDJE STANUJEŠ? :

udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole

Mirjana Novak, Barbara Sipina

KS

63,00

 

Likovna mapa - ALFA

 

Izbor udžbenika za 7. razred u školskoj godini 2019./2020. 

- BIOLOGIJA, KEMIJA I FIZIKA
 

Izbor udžbenika za 7. razred u školskoj godini 2019./2020. - biologija, kemija, fizika

registracijski broj

Naziv udžbenika

Autor

Nakladnik

Cijena

 

BIOLOGIJA

5977

BIOLOGIJA 7 :

udžbenik iz biologije za sedmi razred osnovne škole

Valerija Begić, Marijana Bastić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub, Julijana Madaj Prpić

 

Alfa d. d.

64,00

 

KEMIJA

6091

KEMIJA 7 :

udžbenik kemije s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole

Sanja Lukić, Ivana Marić Zerdun, Nataša Trenčevska, Marijan Varga, Sonja Rupčić Petelinc

ŠK

64,29

 

FIZIKA

6004

FIZIKA OKO NAS 7 :

udžbenik fizike s dodatnim digitalnim sadržajima u sedmom razredu osnovne škole

Vladimir Paar, Sanja Martinko, Tanja Ćulibrk

 

ŠK

64,29

 

 

POKUSI - FIZIKA 7, radna bilježnica Fizika oko nas 7 s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa iz fizike za 7. razred osnovne škole

 

 

 

Vladimir Paar, Tanja Ćulibrk, Sanja Martinko, Mladen Klaić, Erika Tušek Vrhovec

 

ŠK

99,00

 
 

 

Izbor udžbenika za 2. razred u školskoj godini 2019./2020.

 

Registracijski

broj

Naziv udžbenika

Autor

Nakladnik

Cijena

   

Hrvatski jezik

 

3217

ZLATNA VRATA 2 udžbenik

Ivić, Krpotić-Dabo

ŠK

69,00

   

3218

ZLATNA VRATA 2 radna bilježnica

Ivić, Krpotić-Dabo

ŠK

54,00

   

Engleski jezik

 

 

5041

HAPPY STREET 1 THIRD EDITION, CLASS BOOK

 

Maidment, Roberts

 

OXFORD

60,00

   
     

5042

HAPPY STREET 1 THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK

Maidment, Roberts

OXFORD

53,00

 

Matematika

 

5684

MOJ SRETNI BROJ 2 udžbenik

Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić

ŠK

60,00

   

5685

MOJ SRETAN BROJ 2 radna bilježnica

Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić

ŠK

59,00

   

Priroda i društvo

 

5741

NAŠ SVIJET 2 udžbenik

Kisovar Ivanda, Letina De Zan

ŠK

55,00

   

5742

NAŠ SVIJET 2 radna bilježnica

Kisovar Ivanda, Letina De Zan

ŠK

59,00

   

Glazbena kultura

 

5610

RAZIGRANI ZVUCI 2 udžbenik

Jandrašek, Ivaci

ŠK

59,00

   

Vjeronauk – izborni predmet

 

 

4774

RASTIMO U ZAHVALNOSTI udžbenik

 

Jakšić

 

GK

36,00

   

4775

RASTIMO U ZAHVALNOSTI radna bilježnica

Jakšić

GK

23,00

   

Likovna mapa – Alfa

 

 

 

Izbor udžbenika za 3. razred u školskoj godini 2019./2020.

Reg. broj

Naziv udžbenika

Autor

Nakladnik

Cijena

 

Hrvatski jezik

5184

HRVATSKI NA DLANU 3 čitanka i udžbenik

Marjanović, Škribulja,

PROFIL

45,00

 

5185

HRVATSKI NA DLANU 3 radna bilježnica

Marjanović, Škribulja

PROFIL

34,00

 

Engleski jezik

 

5043

HAPPY STREET 2 THIRD EDITION CLASS BOOK

Maidment

OXFORD

60,00

 

5044

HAPPY STREET 2 THIRD EDITION ACTIVITY BOOK

Maidment

OXFORD

53,00

 

Talijanski jezik – izborni predmet

3228

CIAO BIMBI 2 udžbenik

Karković

ŠK

67,00

 

3227

CIAO BIMBI 2 radna bilježnica

Karković

ŠK

49,00

 

Matematika

 

5249

NOVE MATEMATIČKE PRIČE 3 udžbenik

 

Abbaci, Čosić,Hržak

 

PROFIL

68,00

 

5250

NOVE MATEMATIČKE PRIČE 3 radna bilježnica

Abbaci, Čosić,Hržak

PROFIL

50,00

 

Priroda i društvo

5297

POGLED U SVIJET 3 udžbenik

Škrebin, Basta

PROFIL

59,00

 

5298

POGLED U SVIJET 3 radna bilježnica

Škrebin, Basta

PROFIL

66,00

 

Glazbena kultura

5168

GLAZBENI KRUG 3 udžbenik

Janković, Mamić

PROFIL

56,00

 

Vjeronauk – izborni predmet

4859

ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA udž

Pažin, Pavlović

KS

36,00

 

4860

ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA rb

Pažin, Pavlović

KS

34,00

 

Likovna mapa – naručit će se u rujnu po dolasku u školu (Profil)

 

 

Izbor udžbenika za 4. razred u školskoj godini 2019./2020.

Reg. broj

Naziv udžbenika

Autor

Nakladnik

Cijena

 

Hrvatski jezik

5186

HRVATSKI NA DLANU 4, udžbenik i čitanka

Marjanović, Škribulja

PROFIL

45,00

 

5187

HRVATSKI NA DLANU 4, radna bilježnica

Marjanović, Škribulja

PROFIL

34,00

 

Engleski jezik

5027

PROJECT FOURTH EDITION 1, udžbenik

Hutchinson

OXFORD

72,00

 

5028

PROJECT FOURTH EDITION 1, workbook

Hutchinson

OXFORD

59,99

 

Talijanski jezik – izborni predmet

106

VIENI CON ME 1 PIU, udžbenik

Damiani Einwalter

ŠK

67,00

 

105

VIENI CON ME  PIU, radna bilježnica

Damiani Einwalter

ŠK

54,00

 

Matematika

5251

NOVE MATEMATIČKE PRIČE 4, udžbenik

Janda Abbaci, Ćosić

PROFIL

68,00

 

5252

NOVE MATEMATIČKE PRIČE 4, radna bilježnica

Janda Abbaci, Ćosić

PROFIL

50,00

 

Priroda i društvo

5299

POGLED U SVIJET 4, udžbenik

Škreblin, Basta,

PROFIL

59,00

 

5300

POGLED U SVIJET 4, radna bilježnica

Škreblin, Basta,

PROFIL

66,00

 

Glazbena kultura

5612

ALLEGRO 4 udžbenik

Dvorak, Jeličić Špoljar

ŠK

71,00

 

Vjeronauk – izborni predmet

4861

NA PUTU VJERE udžbenik

Pažin, Pavlović

KS

40,00

 

4862

NA PUTU VJERE, radna bilježnica

Pažin, Pavlović

KS

30,00

 

Likovna mapa – Profil

 

 

Izbor udžbenika za 6. razred u školskoj godini 2019./2020.

Reg. broj

Naziv udžbenika

Autor

Nakladnik

Cijena

 

Hrvatski jezik

5651

SNAGA RIJEČI 6, čitanka

Šojat

ŠK

75,00

 

5644

HRVATSKI JEZIK 6, udžbenik

Bagić, Motik

ŠK

56,00

 

5645

HRVATSKI JEZIK 6, radna bilježnica

Bagić, Motik

ŠK

48,00

 

Engleski jezik

5031

PROJECT FOURTH EDITION 3 udžbenik

Hutchinson

OXFORD

72,00

 

5032

PROJECT FOURTH EDITION 3, rb

Hutchinson

OXFORD

59,99

 

Talijanski jezik – izborni predmet

2065

VIENI CON ME 3 PIU, udžbenik

DamianiEinwalter

ŠK

67,00

 

2064

VIENI COM ME 3 PIU, radna bilježnica

DamianiEinwalter

ŠK

54,00

 

Matematika

5255

MATEMATIKA 6, udžbenik i ZZ, 1. pol.

Draženović- Žitko

PROFIL

63,00

 

5256

MATEMATIKA 6,udžbenik i ZZ, 2. pol.

Draženović- Žitko

PROFIL

62,00

 

3064

MATEMATIKA 6, radna bilježnica ( za učenike s posebnim obrazovnim potrebama)

Peretin, Vujanović

PPROFIL

80,00

 

Priroda

5737

PRIRODA 6, udžbenik

Bendelja, Budić

ŠK

63,00

 

5738

PRIRODA 6, radna bilježnica

Bendelja, Budić

ŠK

49,00

 

Geografija

4934

GEOGRAFIJA SVIJETA 6, udžbenik

Borko, Štancl

LJEVAK

63,00

 

4935

GEOGRAFIJA SVIJETA 6, radna bilježnica

Borko, Štancl

LJEVAK

43,00

 

Povijest

4620

POVIJEST 6, udžbenik

Birin, Šarlija

ALFA

58,00

 

4621

POVIJEST 6, radna bilježnica

Birin, Šarlija

ALFA

37,00

 

Glazbena kultura

5614

ALLEGRO 6, udžbenik

Dvorak, Jeličić Špoljar

ŠK

71,00

 

Likovna kultura

4588

LIKOVNI SAT 6, udžbenik

Jerabek, Stipetić-Čus

ALFA

35,00

 

Tehnička kultura

5763

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6, udžbenik

Bartolić, Delić

ŠK

54,00

 

5764

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6, radni materijal

Bartolić, Delić

ŠK

79,00

 

Informatika

6068

INFORMATIKA +6, udžbenik – izdanje 2018.

Galešev, Kniewald

UDŽBENIK

88,00

 

5337

INFORMATIKA +6, radna bilježnica - izdanje 2018.

Galešev, Kniewald

UDŽBENIK

57,00

 

 

Vjeronauk – izborni predmet

4865

POZVANI NA SLOBODU, udžbenik

Razum

KS

40,00

 

4866

POZVANI NA SLOBODU, radna bilježnica

Razum

KS

32,00

 

Likovna mapa - ALFA

 

 

Izbor udžbenika za 7. razred u školskoj godini 2019./2020.

Reg. broj

Naziv udžbenika

Autor

Nakladnik

Cijena 

 

Hrvatski jezik

5199

MODRA ČITANKA, čitanka

Levak, Močibob

PROFIL

75,00

 

5205

RIJEČI HRVATSKE 7, udžbenik

Družijanić Hajdarević

PROFIL

64,00

 

5206

RIJEČI HRVATSKE 7, radna bilježnica

Družijanić Hajdarević

PROFIL

47,00

 

Engleski jezik

5033

PROJECT FOURTH EDITION, udžbenik 4

Hutchinson

OXFORD

72,00

 

5034

PROJECT FOURTH EDITION, rb 4

Hutchinson

OXFORD

59,99

 

Talijanski jezik – izborni predmet

3285

VIENI CON ME 4 PIU, udžbenik

Damiani Einwalter

ŠK

67,00

 

3284

VIENI CON ME 4 PIU, radna bilježnica

Damiani Einwalter

ŠK

54,00

 

Matematika

5257

MATEMATIKA 7, udžbenik i ZZ 1. dio

Golac-Jakopović

PROFIL

63,00

 

5258

MATEMATIKA 7, udžbenik i ZZ 2. dio

Golac-Jakopović

PROFIL

62,00

 

3073

MATEMATIKA 7, radna bilježnica (za učenika sa posebnim obrazovnim potrebama)

Peretin, Vujanović

PROFIL

80,00

 

Geografija

5605

GEA 3, udžbenik

Ilić, Orešić

ŠK

61,00

 

5606

GEA 3, radna bilježnica

Ilić, Orešić

ŠK

45,00

 

Povijest

5731

 TRAGOM PROŠLOSTI 7, udžbenik

Erdelja, Stojaković

ŠK

62,00

 

5732

TRAGOM PROŠLOSTI 7, radna bilježnica

Erdelja, Stojaković

ŠK

57,00

 

Glazbena kultura

5615

ALLEGRO 7, udžbenik

Dvorak, Jeličić Špoljar

ŠK

71,00

 

Likovna kultura

4589

LIKOVNI SAT 7, udžbenik

Jerabek, Stipetić-Čus

ALFA

35,00

 

Tehnička kultura

5305

TEHNIČKA KULTURA 7, udžbenik

Prodanović, Šimić

PROFIL

35,00

 

5306

TEHNIČKA KULTURA 7, radni materijal

Prodanović, Šimić

PROFIL

108,00

 

Informatika –izborni predmet

6072

INFORMATIKA +7, udžbenik – izdanje 2018.

Galešev, Kniewald

UDŽBENIK

88,00

 

5339

INFORMATIKA +7, radna bilježnica – izdanje 2018.

Galešev, Kniewald

UDŽBENIK

57,00

 

Vjeronauk – izborni predmet

4867

ZAJEDNO U LJUBAVI, udžbenik

Periš

KS

45,00

 

Likovna mapa - ALFA

 

 

 

 

Izbor udžbenika za 8. razred u školskoj godini 2019./2020.

Reg. broj

Naslov udžbenika

 Autor

Nakladnik

Cijena

 

Hrvatski jezik

5200

NARANČASTA ČITANKA, čitanka

Levak, Močibob

PROFIL

75,00

 

5207

RIJEČI HRVATSKE 8, udžbenik

Hajdarević, Lugarić

PROFIL

64,00

 

5208

RIJEČI HRVATSKE 8, radna bilježnica

Hajdarević, Lugarić

PROFIL

47,00

 

Engleski jezik

5033

PROJECT FOURTH EDITION 5, udžbenik

Hutchinson

OXFORD

60,00

 

5034

PROJECT FOURTH EDITION 5, workbook

Hutchinson

OXFORD

53,00

 

Talijanski jezik – izborni predmet

5759

VIENI CON ME 5 PIU, udžbenik

Damiani Einwalter

ŠK

67,00

 

5760

VIENI CON ME 5 PIU, radna bilježnica

Damiani Einwalter

ŠK

54,00

 

Matematika

5259

MATEMATIKA 8, udžbenik i ZZ 1. pol.

Nemeth, Stajčić

PROFIL

63,00

 

5260

MATEMATIKA 8, udžbenik i ZZ 2. pol.

Nemeth, Stajčić

PROFIL

62,00

 

3081

MATEMATIKA 8, radna bilježnica ( samo za učenike s posebnim  obrazovnim potrebama)

Peretin, Vujanović

PROFIL

80,00

 

Biologija

5116

ŽIVI SVIJET 8, udžbenik

Banović, Groš

PROFIL

64,00

 

5117

ŽIVI SVIJET 8, radna bilježnica

Banović, Groš

PROFIL

50,00

 

Fizika

5591

 FIZIKA OKO NAS 8, udžbenik

Paar, Martinko

ŠK

60,00

 

5592

FIZIKA OKO NAS 8 , radna bilježnica

Paar, Martinko

ŠK

49,00

 

Kemija

5676

KEMIJA 8, udžbenik

Lukić, Varga

ŠK

52,00

 

5677

KEMIJA 8, radna bilježnica

Lukić, Varga

ŠK

48,00

 

4040

U SVIJETU KEMIJE 8, udžbenik s radnom bilježnicom

(samo za učenike s posebnim programom)

Kocijan, Vladušić

PROFIL

131,00

 

Geografija

5607

GEA 4 , udžbenik

Tišma

ŠK

61,00

 

5608

GEA 4, radna bilježnica

Tišma

ŠK

45,00

 

Povijest

5733

TRAGOM PROŠLOSTI 8, udžbenik

Erdelja, Stojaković

ŠK

62,00

 

5734

TRAGOM PROŠLOSTI 8, radna bilježnica

Erdelja, Stojaković

ŠK

57,00

 

Glazbena kultura

5616

ALLEGRO  8, udžbenik

Dvorak, Jeličić

ŠK

71,00

 

Likovna kultura

4590

LIKOVNI SAT 8, udžbenik

Jerabek, Čus

ALFA

35,00

 

Tehnička kultura

4644

TEHNIČKA KULTURA 8, udžbenik

Rosić, Sunko

ALFA

55,00

 

4645

TEHNIČKA KULTURA 8, radni materijal

Rosić, Sunko

ALFA

82,00

 

Informatika – izborni predmet

6076

INFORMATIKA+ 8, udžbenik – izdanje 2018.

Galešev, Kniewald

UDŽBENIK

88,00

 

5341

INFORMATIKA +8, radna bilježnica – izdanje 2018.

Galešev, Kniewald

UDŽBENIK

57,00

 

Vjeronauk – izborni predmet

4868

S KRISTOM U ŽIVOT, udžbenik

Periš

KS

47,00

 

Likovna mapa - ALFA

 

 

 

 

Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

  NA VRH  Napredno pretraživanje
Traži
 

Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

 

Sandučić Hvalibaba i Tužibaba -ubacite  pismo pohvale i pokude ili postavite nam pitanje, dajte prijedlog o školskom životu

 
NASTAVA NA DALJINU
 
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - I-nastava - Naslovna  
 
KORISNE POVEZNICE
Grad Labin
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Naslovna

 

  NA VRH  

 

 

Labin vrijeme

 

"Osmijeh je lijepa riječ bez slova."

Nepoznati autor

 
RASPORED ZVONA

 
NATJEČAJI

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 9. 2020.

Ukupno: 22741
Ovaj mjesec: 1010
Ovaj tjedan: 132
Danas: 4
 
 > Nastava  > Popis udžbenika
CMS za škole logo
Osnovna škola Matije Vlačića Labin / Zelenice 4, HR-52220 Labin / os-mvlacica-labin.skole.hr / ured@os-mvlacica-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju