2022-06-20 10:08:11

Poziv za dostavom prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika

 

Klasa: 011-01/22-02/3

Urbroj: 2144-15-01-22-2

Labin, 20. lipnja 2022. godine

                                                                       - SINDIKALNOM POVJERENIKU

S PRAVIMA I OBVEZAMA RADNIČKOG VIJEĆA

- RADNICIMA OSNOVNE ŠKOLE MATIJE VLAČIĆA LABIN

Zelenice 4, 52220, Labin

 

POZIV

za dostavom prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika

 

               Na temelju članka 16. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika (Klasa: 011-01/22-02/3, Urbroj: 2144-15-01-22-1 od dana 14. lipnja 2022. godine

ravnatelj poziva

a) sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća

b) najmanje 20 % radnika zaposlenih u Školi, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni u Školi

da dostave prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika.

 

U prijedlogu je potrebno navesti ime i prezime povjerljive osobe, te ime i prezime njezina zamjenika.

Uz prijedlog se dostavlja i pisana suglasnost predloženih osoba za imenovanje.

Prijedlog i suglasnost dostavljaju se u roku od pet (5) radnih dana od dana objave poziva, u tajništvo Škole i upisuje u urudžbeni zapisnik.

Samo ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni u Školi ili u roku od pet (5) radnih dana ne dostave prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika ravnatelj će imenovanje izvršiti na temelju potpunog i pravovremeno dostavljenog prijedloga najmanje 20% radnika zaposlenih u Školi.

Zapisnik o zaprimljenim prijedlozima izrađuje tajnik Škole, a potpisuje ravnatelj Škole sljedećeg radnog dana nakon isteka roka za zaprimanje prijedloga u Tajništvu Škole.

U slučaju više prijedloga radnika iz stavka 1. točke 2. podtočke b) ovoga članka Pravilnika, prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku radnika po broju potpisa na samome prijedlogu. U slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka Pravilnika ravnatelj Škole će samostalno imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih u Školi ako takav prijedlog nije dan, u roku navedenom u pozivu iz stavka 2. ovoga članka Pravilnika.

Ravnatelj će samostalno imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika u roku od pet (5) radnih dana, od dana isteka roka iz stavka 2. ovoga članka Pravilnika.

Prijedlozi se zaprimaju tijekom radnog vremena u Tajništvu Škole od 21. lipnja 2022. godine.

Molimo Vas da pravovremeno dostavite potpunu dokumentaciju osobno u Tajništvo Škole.

Obrasci za podnošenje potrebne dokumentacije dostupni su u Tajništvu Škole i na mrežnim stranicama Škole.

 

S poštovanjem:

Ravnatelj škole: Edi Juričić, prof.


Osnovna škola Matije Vlačića Labin